Beräkningsprogram för shuntgrupper
 
1. Anläggning
Anläggning:  
Posnr:  
Märke:  
     
Shuntgrupp för:  
    Värme
Kyla
Värmeåtervinning
  Steg 1(6)